Svetleće reklame

Izrada svetlećih reklama

Svetleće reklame predstavljaju jedan od najefektnijih vidova spoljašnjeg i unutrašnjeg reklamiranja jer su daleko uočljivije od klasičnih reklamnih panoa. Osim što skreću pažnju prolaznika na vašu lokaciju savremene reklame takođe ističu vizuelni identitet i status Vaše kompanije. Prvi susret potencijalnih kupaca sa Vašim poslovnim prostorom su njegov izlog i reklama. Oni su Vaš prvi prodavac na ulici koji se obraća prolaznicima, govori im ko ste i šta možete da im ponudite. Ulaganje u ovu vrstu reklama predstavlja investiciju sa najboljim povratom, to je prodavac koji za Vas radi 24h dnevno, 365 dana u godini. Dobro dizajnirana reklama koja prati boje Vašeg poslovnog identiteta, sa logotipom na sebi učiniće da se kod postojećih i potencijalnih klijenata širi svest o Vašem poslovanju. Ispucana folija, trepćuće neonke, neispravna pojedinačna slova ili kompletna reklama odaju utisak loših poslovnih navika, a mogu čak i odvratiti potencijalne kupce.